DE DE    EN EN    CZ CZ

1. Rozvojová s.r.o
Tř. T. Bati 1547
76001 Zlín

Obchodní podmínky

AKTIVITA CENA BEZ DPH
VSTUPNÍ POPLATEK (EUR) SUCCESS FEE (%)
Příprava komplexního projektu se všemi přílohami a koordinací 2 500,- výše dotace ≤ 150 000 Eur: 10%
výše dotace 150 001 – 300 000 Eur: 9%
výše dotace ≥ 300 001 Eur: 8%
  • Vstupní poplatek je splatný před zahájením prací
  • Success fee je splatné po připsání dotace na účet žadateleAktivita Hodinová sazba v €
Asitence u projektu 40,00
Konzultace – národní projekty 75,00
Konzultace – nadnárodní projekty 120,00